Calendar  

Ianuarie 2019
Lu Ma Me Jo Vi Sa Du
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   

Meteo  

   
   

ANUNȚ 

Pe data de 11.01.2019, ora 15.00, Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului sătesc Ghidighici  în Sala de ședințe a Primăriei Ghidighici, cu următoarea Ordine de zi:

1. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru componenta birourilor electorale ale sectiilor de votare din s. Ghidighici la alegirile parlamentare si referendumul republican din 24 februarie 2019.  

Raportor – Serafim Isac, Primarul satului Ghidighici

2. Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului local pentru anul 2017.

Raportor – Serafim Isac, Primarul satului Ghidighici

3. Cu privire la aprobarea bugetului satului Ghidighici pentru anul 2019 în în prima si a doua lectură.

       Raportor – Serafim Isac, Primarul satului Ghidighici

4. Cu privire la abrogarea Deciziei 5/5 din 13.11.2018 ,,Cu privire la contractarea/desemnarea unei companii de audit, în scopul efectuării unui audit în cadrul Administrației Publice Locale, satul Ghidighici.

Raportor – Mustuc Vasile, specialist în reglementarea proprietății regimului funciar       

5. Cu privire la Schimbarea destinației terenului cu nr. cadastral 0124109395

Raportor – Mustuc Vasile, specialist în reglementarea proprietății regimului funciar

6. Cu privire delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a statului.

Raportor– Mustuc Vasile, specialist în reglementarea proprietății regimului funciar

7. Cu privire la acordarea ajutorului material unic.

Raportor – Serafim Isac, Primarul satului Ghidighici

Examinarea cererilor si a demersurilor

2. Secretarul consiliului local (dnul Muștuc Vasile) va asigura controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziții.              

Conform art. 62 al Legii nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător este interzisă și se sancționează arderea învelișului vegetal uscat, al frunzelor, terenurilor cu porumb, deșeurilor de orice proveniență. Propunem ca frunzele sau cioclejule să fie adunate în locuri aparte și supuse putrefacției sub un strat de pământ.

                                               Administrația Primăriei satului Ghidighici

Stimați săteni! Pe data de 11.10.2018, ora 15.00, în Sala de ședințe a Primăriei Ghidighici se convoacă ședința ordinară a Consiliului sătesc Ghidighici, cu următoarea Ordine de zi:

 1. Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale unice conform anexelor.

         Raportor-Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe.

 1. Cu privire la scutirea de plată lunară pentru întreținerea copilor în grădiniță.

         Raportor-Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe.

 1. Cu privire la majorarea fondului de rezervă al satului Ghidighici.

           Raportor- Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe

 1. Cu privire la organizarea vizitei delegatiei oficiale din comuna Florești Romînia, în perioada 12-15 octombrie 2018.

           Raportor – Serafim Isac, Primarul satului Ghidighici

 1. Cu privire la examinarea demersurilor parvenite de la Procuratura mun. Chișinău oficiul principal: nr. 32-1-3d/18-1352; nr. 32-1-3d/18-7696;

Raportor – Nicolae Anghelenici Consilier

 1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil pentru achitarea salariilor angajatilor APL Ghidighici, conform anexelor.

Raportor – Serafim Isac, Primarul satului Ghidighici

 1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil pentru reparația străzilor s. Ghidighici în variantă albă.

Raportor – Serafim Isac, Primarul satului Ghidighici

 1. Cu privire la aprobarea si repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la situația din 01.01.2018.

                         Raportor- Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe

 1. Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajati din cadrul instituției de învățămînt preșcolar.

                             Raportor- Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe

 1. Cu privire la aprobarea regulamentului privind modul de acordare și mărimile primelor, ajutorul material și suplimentelor la salariu angajatilor și funcționarilor publici din cadrul Primării s. Ghidighici.

  Raportor- Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe

 1. Cu privire la corelarea bugetului satului Ghidighici pe anul 2018.

  Raportor- Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe

 1. Cu privire la activitatea administratorului Î.M.,,Ghidighici Service,,

             Raportor – Serafim Isac, primar de Ghidighici

 1. Cu privire la aprobarea Listei cu denumirea străzilor satului Ghidighici.

 Raportor – Serafim Isac, primar de Ghidighici

 1. Cu privire la transmiterea în gestiune a construcției 0124208060.01 din str. Comuna din Paris 40 A.

 Raportor – Vasile Muştuc, specialist reglementarea proprietății funciare

 1. Cu privire la înstrăinarea lotului de teren din str. D. Cantemir 28A, dnei Soroceanu Natalia.

Raportor – Vasile Muştuc, specialist reglementarea proprietății funciare

 1. Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a statului.

Raportor – Vasile Muştuc, specialist reglementarea proprietății funciare

 1. Cu privire la anularea Titlului de autentificare 0124206100 din 28.06.2001 din str. Valea Cînepii, 34.

Raportor – Vasile Muştuc, specialist reglementarea proprietății funciare

 1. Cu privire la actualizarea planului geometric 0124202081 din str. Dimitrie Cantemir nr. 110, s. Ghidighici.

  Raportor – Vasile Muştuc, specialist reglementarea proprietății funciare

Vă invităm să asistați la lucrările ședinței Consiliului sătesc.

   Dacă ești activ, îți pasă de locul în care trăiești și ai dori să Te implici în dezvoltarea localității și comunității Tale, dacă ai idei de proiecte pe care dorești să le implementezi în localitatea Ta de baștină sau în localitățile învecinate,

te invităm la prima ședință de lucru a Grupului de Acțiune Locală (GAL),

care va avea loc în cadrul proiectului „Activități USAID LEADER în Moldova”, implementat de către Solidarity Fund PL în Moldova, cu implicarea localităților: Sireți, Cojușna, Roșcani, Ghidighici,   ce și-au manifestat intenția de a participa în acest program de doi ani, și de a realiza idei de proiecte pentru dezvoltarea locală.

Evenimentul se va desfășura pe data de 20.09.2018 , în incinta Primăriei Sireți,
satul Sireți , de la ora 09.30

   La ședință sunt invitați să participe reprezentanții autorităților locale, ale instituțiilor publice, sectorului antreprenorial local și societății civile din localitățile sus-menționate.

În caz de întrebări, Vă rugăm să contactați echipa de implementare a abordării LEADER în comunitatea Dvs.:

Tatiana Savca – tel. 069800331

Veronica Ștefaniuc- tel. 069353056

Stimați săteni!  Pentru data de 16 septembrie curent este anunțată Ziua Globală a Curățeniei, la care vor participa 150 de țări.

Noi, ghidighicenii, nu trebuie să fim indiferenți față de acest eveniment. Vă invităm, de la mic la mare, să facem ordine în ogrăzile noastre, pe segmentele de teren ce aparțin gospodăriilor fiecăruia. La fel, ne adresăm către agenții economici din sat să contribuie la curățenie. Atenție sporită la pârâiașul din mijlocul satului. În ziua dată vom pune la dispoziție mai multe remorci pentru colectarea gunoiului.

Responsabil de curățenie este Mihai Graur, pe care îl puteți contacta la nr. de telefon 079528961.

Printr-un efort comun vom contribui la creșterea nivelului de conștientizare și educație ecologică a sătenilor și cu toții ne vom bucura de natură și spații publice mai curate.

Primăria satului Ghidighici

 careu1septembrie

Stimaţi pedagogi,

Dragi elevi,

Dragostea şi setea de carte iarăşi ne adună la un început frumos de toamnă pentru a ne spune reciproc:  Bun venit la Ziua Cunoştinţelor!

Începutul unui nou an şcolar este pentru noi toţi un prilej de bucurie şi de speranţă. Răsună primul sunet – şi sălile de studiu, laboratoarele ştiinţifice renasc la viaţă, găzduind copiii şi tinerii creativi, dornici de noi cunoştinţe.

Dragi elevi, la acest frumos început de toamnă Vă dorim un an plin de realizări, note bune şi cunoştinţe vaste. Apreciaţi anii de şcoală, căci sînt cei mai frumoşi din viaţă. Folosiţi raţional orice moment al procesului de studiu, pentru a acumula cunoştinţele necesare, pentru a vă afirma în lumea contemporană şi, în acelaşi timp, pentru a răscumpăra eforturile părinţilor şi dascălilor care vă îndrumă în viaţă.

Dorim tuturor elevilor cît mai multe şi interesante călătorii în lumea cunoştinţelor. Vă îndemnăm să cuceriţi culmile cunoaşterii şi să deveniţi buni patrioţi ai meleagului natal.

Cu prilejul începutului noului an de studii, stimaţi pedagogi, sincere felicitări, urări de sănătate şi prosperare, dorindu-Vă succese remarcabile în activitatea profesională, ani mulţi de viaţă rodnică, plini de frumuseţe, vigoare şi performanţe.

Tuturor celor implicaţi în sistemul educaţional al ţării, Vă dorim putere de muncă, un an şcolar cu multe împliniri şi un simţ de responsabilitate pe măsura cerinţelor actuale, pentru prosperarea poporului şi a Patriei noastre – Republica Moldova.

Vă dorim tuturor un start reuşit în anul de studii 2018-2019!

Cu deosebit respect, Consiliul local Ghidighici,

31 august 2018 photo

  Fiecare popor se mândrește cu valorile sale. Fiecare popor se definește prin limba, istoria și credința sa. „Limba română este patria mea”, spunea Nichita Stănescu cu mare dragoste.

   De peste două decenii limba română a revenit la ea acasă. Să  fim mândri de această victorie și să avem grijă de ea vorbind-o corect, tot așa cum avem grijă de părinții sau de copiii noștri.

  Alături de istorie, glia străbună, limba română va rămâne tezaurul cel mai de preț pentru urmașii noștri.

La Mulți Ani, Limba Română!
 
Cu respect,
Primar sat.Ghidighici,                                                                                                    Serafim ISAC

   

cons publ

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items
   

Ghidighici in imagini

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 710-607
      + 373 22 710-252
Fax: +373 22 710-607
E-mail: primaria@ghidighici.md
Primar  |   Secretar   |   Organigrama   |   Consiliul local   |   Regulament   |   Noutăţi / Anunţuri   |   Rapoarte de activitate   |   Licitaţii şi achiziţii publice   |   Proiecte   |   Contacte   |  Personalităţi  |   Istoria satului   |   Galerie Foto  |   Galerie Video
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta