Calendar  

Octombrie 2018
Lu Ma Me Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   

Meteo  

   
   

Stimați săteni! Pe data de 11.10.2018, ora 15.00, în Sala de ședințe a Primăriei Ghidighici se convoacă ședința ordinară a Consiliului sătesc Ghidighici, cu următoarea Ordine de zi:

 1. Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale unice conform anexelor.

         Raportor-Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe.

 1. Cu privire la scutirea de plată lunară pentru întreținerea copilor în grădiniță.

         Raportor-Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe.

 1. Cu privire la majorarea fondului de rezervă al satului Ghidighici.

           Raportor- Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe

 1. Cu privire la organizarea vizitei delegatiei oficiale din comuna Florești Romînia, în perioada 12-15 octombrie 2018.

           Raportor – Serafim Isac, Primarul satului Ghidighici

 1. Cu privire la examinarea demersurilor parvenite de la Procuratura mun. Chișinău oficiul principal: nr. 32-1-3d/18-1352; nr. 32-1-3d/18-7696;

Raportor – Nicolae Anghelenici Consilier

 1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil pentru achitarea salariilor angajatilor APL Ghidighici, conform anexelor.

Raportor – Serafim Isac, Primarul satului Ghidighici

 1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil pentru reparația străzilor s. Ghidighici în variantă albă.

Raportor – Serafim Isac, Primarul satului Ghidighici

 1. Cu privire la aprobarea si repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la situația din 01.01.2018.

                         Raportor- Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe

 1. Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajati din cadrul instituției de învățămînt preșcolar.

                             Raportor- Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe

 1. Cu privire la aprobarea regulamentului privind modul de acordare și mărimile primelor, ajutorul material și suplimentelor la salariu angajatilor și funcționarilor publici din cadrul Primării s. Ghidighici.

  Raportor- Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe

 1. Cu privire la corelarea bugetului satului Ghidighici pe anul 2018.

  Raportor- Corcinschi Dumitru, presedintele comisiei buget si finanțe

 1. Cu privire la activitatea administratorului Î.M.,,Ghidighici Service,,

             Raportor – Serafim Isac, primar de Ghidighici

 1. Cu privire la aprobarea Listei cu denumirea străzilor satului Ghidighici.

 Raportor – Serafim Isac, primar de Ghidighici

 1. Cu privire la transmiterea în gestiune a construcției 0124208060.01 din str. Comuna din Paris 40 A.

 Raportor – Vasile Muştuc, specialist reglementarea proprietății funciare

 1. Cu privire la înstrăinarea lotului de teren din str. D. Cantemir 28A, dnei Soroceanu Natalia.

Raportor – Vasile Muştuc, specialist reglementarea proprietății funciare

 1. Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a statului.

Raportor – Vasile Muştuc, specialist reglementarea proprietății funciare

 1. Cu privire la anularea Titlului de autentificare 0124206100 din 28.06.2001 din str. Valea Cînepii, 34.

Raportor – Vasile Muştuc, specialist reglementarea proprietății funciare

 1. Cu privire la actualizarea planului geometric 0124202081 din str. Dimitrie Cantemir nr. 110, s. Ghidighici.

  Raportor – Vasile Muştuc, specialist reglementarea proprietății funciare

Vă invităm să asistați la lucrările ședinței Consiliului sătesc.

   Dacă ești activ, îți pasă de locul în care trăiești și ai dori să Te implici în dezvoltarea localității și comunității Tale, dacă ai idei de proiecte pe care dorești să le implementezi în localitatea Ta de baștină sau în localitățile învecinate,

te invităm la prima ședință de lucru a Grupului de Acțiune Locală (GAL),

care va avea loc în cadrul proiectului „Activități USAID LEADER în Moldova”, implementat de către Solidarity Fund PL în Moldova, cu implicarea localităților: Sireți, Cojușna, Roșcani, Ghidighici,   ce și-au manifestat intenția de a participa în acest program de doi ani, și de a realiza idei de proiecte pentru dezvoltarea locală.

Evenimentul se va desfășura pe data de 20.09.2018 , în incinta Primăriei Sireți,
satul Sireți , de la ora 09.30

   La ședință sunt invitați să participe reprezentanții autorităților locale, ale instituțiilor publice, sectorului antreprenorial local și societății civile din localitățile sus-menționate.

În caz de întrebări, Vă rugăm să contactați echipa de implementare a abordării LEADER în comunitatea Dvs.:

Tatiana Savca – tel. 069800331

Veronica Ștefaniuc- tel. 069353056

Stimați săteni!  Pentru data de 16 septembrie curent este anunțată Ziua Globală a Curățeniei, la care vor participa 150 de țări.

Noi, ghidighicenii, nu trebuie să fim indiferenți față de acest eveniment. Vă invităm, de la mic la mare, să facem ordine în ogrăzile noastre, pe segmentele de teren ce aparțin gospodăriilor fiecăruia. La fel, ne adresăm către agenții economici din sat să contribuie la curățenie. Atenție sporită la pârâiașul din mijlocul satului. În ziua dată vom pune la dispoziție mai multe remorci pentru colectarea gunoiului.

Responsabil de curățenie este Mihai Graur, pe care îl puteți contacta la nr. de telefon 079528961.

Printr-un efort comun vom contribui la creșterea nivelului de conștientizare și educație ecologică a sătenilor și cu toții ne vom bucura de natură și spații publice mai curate.

Primăria satului Ghidighici

 careu1septembrie

Stimaţi pedagogi,

Dragi elevi,

Dragostea şi setea de carte iarăşi ne adună la un început frumos de toamnă pentru a ne spune reciproc:  Bun venit la Ziua Cunoştinţelor!

Începutul unui nou an şcolar este pentru noi toţi un prilej de bucurie şi de speranţă. Răsună primul sunet – şi sălile de studiu, laboratoarele ştiinţifice renasc la viaţă, găzduind copiii şi tinerii creativi, dornici de noi cunoştinţe.

Dragi elevi, la acest frumos început de toamnă Vă dorim un an plin de realizări, note bune şi cunoştinţe vaste. Apreciaţi anii de şcoală, căci sînt cei mai frumoşi din viaţă. Folosiţi raţional orice moment al procesului de studiu, pentru a acumula cunoştinţele necesare, pentru a vă afirma în lumea contemporană şi, în acelaşi timp, pentru a răscumpăra eforturile părinţilor şi dascălilor care vă îndrumă în viaţă.

Dorim tuturor elevilor cît mai multe şi interesante călătorii în lumea cunoştinţelor. Vă îndemnăm să cuceriţi culmile cunoaşterii şi să deveniţi buni patrioţi ai meleagului natal.

Cu prilejul începutului noului an de studii, stimaţi pedagogi, sincere felicitări, urări de sănătate şi prosperare, dorindu-Vă succese remarcabile în activitatea profesională, ani mulţi de viaţă rodnică, plini de frumuseţe, vigoare şi performanţe.

Tuturor celor implicaţi în sistemul educaţional al ţării, Vă dorim putere de muncă, un an şcolar cu multe împliniri şi un simţ de responsabilitate pe măsura cerinţelor actuale, pentru prosperarea poporului şi a Patriei noastre – Republica Moldova.

Vă dorim tuturor un start reuşit în anul de studii 2018-2019!

Cu deosebit respect, Consiliul local Ghidighici,

31 august 2018 photo

  Fiecare popor se mândrește cu valorile sale. Fiecare popor se definește prin limba, istoria și credința sa. „Limba română este patria mea”, spunea Nichita Stănescu cu mare dragoste.

   De peste două decenii limba română a revenit la ea acasă. Să  fim mândri de această victorie și să avem grijă de ea vorbind-o corect, tot așa cum avem grijă de părinții sau de copiii noștri.

  Alături de istorie, glia străbună, limba română va rămâne tezaurul cel mai de preț pentru urmașii noștri.

La Mulți Ani, Limba Română!
 
Cu respect,
Primar sat.Ghidighici,                                                                                                    Serafim ISAC

flag md

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 691din  27.08.1991

privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova

Publicat : 27.08.1991 în Monitorul Oficial Nr. 011     art Nr : 103;118     Promulgat : 27.08.1991

Parlamentul Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

 1. Se aprobă Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova (se anexează).
 2. Prezenta Lege intră în vigoare în momentul adoptării ei.

PREŞEDINTELEREPUBLICII MOLDOVA                       Mircea SNEGUR

Chişinău, 27 august 1991.Nr.691-XII. 

D E C L A R A Ţ I A

DE INDEPENDENŢĂ A REPUBLICII MOLDOVA.

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, constituit în urma unor alegeri libere şi democratice,

AVÎND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru şi statalitatea sa neîntreruptă în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale;

CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului naţional de la 1775 si 1812 ca fiind în contradicţie cu dreptul istoric şi de neam şi cu statutul juridic al Ţării Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluţie a istoriei şi de voinţa liber exprimată a populaţiei Basarabiei şi Bucovinei;

SUBLINIIND dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria - parte componentă a teritoriului istoric şi etnic al poporului nostru;

LUÎND ACT de faptul că Parlamentele multor state în declaraţiile lor consideră înţelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul U.R.S.S. şi Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio şi cer lichidarea consecinţelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat şi de Conferinţa internaţională „Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele sale pentru Basarabia" prin Declaraţia de la Chişinău, adoptată la 28 iunie 1991;

SUBLINIIND că fără consultarea populaţiei din Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, ocupate prin forţă la 28 iunie 1940, precum şi a celei din R.A.S.S. Moldovenească (Transnistria), formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al U.R.S.S., încălcînd chiar prerogativele sale constituţionale, a adoptat la 2 august 1940 „Legea U.R.S.S. cu privire la formarea R.S.S. Moldoveneşti unionale", iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 „Decretul cu privire la stabilirea graniţei între R.S.S. Ucraineană şi R.S.S. Moldovenească", acte normative prin care s-a încercat, în absenţa oricarui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii şi apartenenţa noii republici la U.R.S.S.;

REAMINTIND că în ultimii ani mişcarea democratică de eliberare naţională a populaţiei din Republica Moldova şi-a reafirmat aspiraţiile de libertate, independenţă şi unitate naţională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naţionale de la Chişinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 şi 27 august 1991, prin legile şi hotarîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat şi reintroducerea alfabetului latin, din 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990, şi schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991;

PORNIND de la Declaraţia suveranitatii Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 23 iunie 1990, şi de la faptul că populaţia Republicii Moldova, exercitînd dreptul său suveran, nu a participat la 17 martie 1991, în ciuda presiunilor exercitate de organele de stat ale U.R.S.S., la referendumul asupra menţinerii U.R.S.S.;

TINÎND SEAMA de procesele ireversibile ce au loc în Europa şi în lume de democratizare, de afirmare a libertăţii, independenţei şi unităţii naţionale, de edificare a statelor de drept şi de trecere la economia de piaţă;

REAFIRMÎND egalitatea în drepturi a popoarelor şi dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei O.N.U., Actului final de la Helsinki şi normelor de drept internaţional;

APRECIIND, din aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvîrşirii unui act de justiţie, în concordanţă cu istoria poporului nostru, cu normele de morală şi de drept internaţional,

PROCLAMĂ

solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populaţii a Republicii Moldova şi în faţa întregii lumi:

REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE.

În calitatea sa de STAT SUVERAN şi INDEPENDENT, REPUBLICA MOLDOVA:

SOLICITĂ tuturor statelor şi guvernelor lumii recunoaşterea independenţei sale, astfel cum a fost proclamată de Parlamentul liber ales al Republicii, şi îşi exprimă dorinţa de a stabili relaţii politice, economice, culturale şi în alte domenii de interes comun cu ţările europene, cu toate statele lumii, fiind gata să procedeze la stabilirea de relaţii diplomatice cu acestea, potrivit normelor de drept international şi practicii existente în lume în această materie;

ADRESEAZĂ Organizaţiei Naţiunilor Unite cererea de a fi admisa ca membru cu drepturi depline în organizaţia mondială şi în agenţiile sale specializate;

DECLARĂ că este gata să adere la Actul final de la Helsinki şi la Carta de la Paris pentru o nouă Europă, solicitînd, totodată, să fie admisă cu drepturi egale la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi la mecanismele sale;

CERE Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă negocieri cu Guvernul Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de ocupaţie a acesteia şi să retragă trupele sovietice de pe teritoriul naţional al Republicii Moldova;

HOTARĂŞTE că pe întregul său teritoriu să se aplice numai Constituţia, legile şi celelalte acte normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova;

GARANTEAZĂ exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale şi a libertăţilor politice ale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor aparţinînd grupurilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki şi ale documentelor adoptate ulterior Cartei de la Paris pentru o nouă Europă.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

 Chişinău, Parlamentul Republicii Moldova, 

27 august 1991

Pe data de 21 august, 2018, ora 16.00, în incinta Primăriei, se convoacă ședința ordinară a Consiliului sătesc Ghidighici cu următoarea Ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea Listei cu denumirea străzilor satului Ghidighici

  Raportor – Serafim Isac, Primarul satului Ghidighici

 2. Cu privire la demersurile Procuraturii municipiului Chișinău

  Raportor – Nicolae Anghelenici, consilier, Președintele Comisiei   juridice pentru probleme umaniste și protecție socială a populației

 3. Cu privire la aprobarea și repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la situația de 01.01.2018

  Raportor – Valeriu Valiuh, consilier, Președintele Comisiei Buget, Finanțe, Economie, Reforme

 4. Cu privire la Regulamentul privind modul de acordare ți mărimile primelor, ajutorul material și suplimentelor la salariul angajaților și funcționarilor publici din cadrul Primăriei s. Ghidighici.

  Raportor – Valeriu Valiuh, Președintele Comisiei Buget, Finanțe, Economie, Reforme

 5. Cu privire la scutirea de plată lunară pentru întreținerea copiilor în grădiniță

  Raportor – Valeriu Valiuh, consilier, Președintele Comisiei Buget, Finanțe, Economie, Reforme

 6. Cu privire la actualizarea Planului geometric 0124202081 din str. D. Cantemir nr. 110, s. Ghidighici

  Raportor - Vasile Muștuc, specialist în reglementarea proprietăților funciar

 7. Cu privire la înstrăinarea lotului de teren din str. D. Cantemir, 28 A

  Raportor - Vasile Muștuc, specialist în reglementarea proprietăților funciare 
   

 8. Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a satului

  Raportor - Vasile Muștuc, specialist în reglementarea proprietăților funciare 
   

 9. Cu privire la anularea Titlului 0124206100 din 08.06.2001, din
  str. Valea Cânepii, 34

  Raportor - Vasile Muștuc, specialist în reglementarea proprietăților funciare  
    

 10. Cu privire la transmiterea în gestiune a construcției 0124208060 din str. Comuna din Paris, 40 A

  Raportor - Vasile Muștuc, specialist în reglementarea proprietăților funciare

 11. Cereri

felicitari 2018 3 41

Stimați funcționari publici,

   Cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua funcţionarului public” consemnată la data de 23 iunie a fiecărui an, în numele Primăriei satului Ghidighici, dar și personal, adresez tuturor angajaților din serviciul public un mesaj de felicitare şi încredere în capacitatea fiecăruia de a face faţă provocărilor, de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică.

Dumneavoastră sunteți reprezentantul statului care se află pe prima linie în procesul de interacţiune cu cetăţenii ţării. Sunteți cei care prin profesionalism, competență și eforturi contribuiți la asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetățenilor.

   Cu aceste gînduri, transmit tuturor funcţionarilor publici din satul Ghidighici, cuvinte de mulţumire şi profundă gratitudine pentru activitatea nobilă ce o realizaţi zi de zi.

   Vă doresc să vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa oamenilor. Noi realizări în activitatea profesională, multe bucurii, fericire, putere pentru continuarea lucrului pe care-l faceţi cu dăruire,  linişte şi căldură în suflet.

 
Administrația publică locală s.Ghidighici
   

cons publ

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items
   

Ghidighici in imagini

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 710-607
      + 373 22 710-252
Fax: +373 22 710-607
E-mail: primaria@ghidighici.md
Primar  |   Secretar   |   Organigrama   |   Consiliul local   |   Regulament   |   Noutăţi / Anunţuri   |   Rapoarte de activitate   |   Licitaţii şi achiziţii publice   |   Proiecte   |   Contacte   |  Personalităţi  |   Istoria satului   |   Galerie Foto  |   Galerie Video
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta