Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

ANUNȚ

În temeiul Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului, a Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, HG nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional și a Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Autoritatea Publică Locală a satului Ghidighici demarează procesul de consultări publice a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu în vederea stabilirii destinațiilor terenurilor din satul Ghidighici și includerea lor în intravilanului localității”.

Scopul proiectului este aprobarea Planului Urbanistic Zonal și de detaliu pentru valorificarea unor terenuri din UAT satului Ghidighici, extinderea zonei rezidențiale și mărirea fondului locativ a satului Ghidighici conform noilor cerințe arhitectural-urbanistice.

Recomandările cu privire la proiectul de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu în vederea stabilirii destinațiilor terenurilor din satul Ghidighici și includerea lor în intravilanului localității” propus pentru consultări publice pot fi depuse pînă la data de 15.12.2021 în cancelaria primăriei satului Ghidighici, sau trimise pe adresa electronică primaria.ghidighici@gmail.com.

La data de 16.12.2021, la orele 1400, în sala de ședințe a primăriei satului Ghidighici, vor avea loc dezbateri publice asupra proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu în vederea stabilirii destinațiilor terenurilor din satul Ghidighici și includerea lor în intravilanului localității”.

IMG_2055 IMG_2054 IMG_2053

Articole Recente