Calendar  

   

Meteo  

   

1. Cu privire la atribuirea mandatului de Consilier
Raportor - Graur Eugenia, președintele comisiei juridice

2. Cu privire la aprobarea regulamentului privind funcționarea Consiliului Local Ghidighici
Raportor - Graur Eugenia, președintele comisiei juridice

3. Cu privire la modificarea bugetului satului Ghidighici pentru anul 2020
Raportor - Gorodișteanu Maria, președintele comisiei buget și finanțe, și protectie socială a populației

4. Cu privire la corelarea bugetului s. Ghidighici pe anul 2020
Raportor - Gorodișteanu Maria, președintele comisiei buget și finanțe, și protectie socială a populației

5. Cu privire la identificarea sectorului de drum pentru includerea in Programul Guvernamental ,,Drumuri Bune III pentru Moldova,, pe anul 2020
Raportor - Gorodișteanu Maria, președintele comisiei buget și finanțe, și protectie socială a populației

6.
Cu privire la participarea satului Ghidighici in cadrul Proiectului lansat de Agentia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), pentru imbunătățirea nivelului de trai și de muncă in mediul rural, destinate imbunătătirii și dezvoltării infrastructurii publice rurale și diminuării tendințelor de declin social și economic in zonele rurale
Raportor - Gorodisteanu Maria, președintele comisiei buget și finanțe, și protectie socială  populației

7. Cu privire la consultarea publică referitor la aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio Economică a  s.Ghidighici, mun. Chișinău, pentru anii 2020-2024
Raportor - Gorodișteanu Maria, președintele comisiei buget și finanțe, și protectie socială a populației

8. Cu privire la elaborarea documentației de proiect pentru dezvoltarea infrastructurii s. Ghidighici
Raportor - Mustuc Vasile, specialist in reglementarea proprietății regimului funciar

9. Cu privire la formarea comisiei pentru repartizarea fondului de rezervă
Raportor - Graur Eugenia, președintele comisiei juridice

10. Cu privire la operarea modificărilor in Decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. l/3 din 13.02.2020
Raportor - Graur Eugenia, președintele comisiei juridice

11. Cu privire la repartizarea surselor financiare pentru achitarea lucrărilor de construcție a fundației străzii V. Costin s. Ghidighici
Raportor - Mustuc Vasile, specialist in reglementarea proprietălii regimului funciar

12. Cu privire la numirea administratorului  ÎM GHIDIGHICI-SERVICE
Raportor - Graur Eugenia, președintele comisiei juridice

13. Cu privire la achizitionarea unui tractor, lamă comunală, perie rotativă
Raportor -Primarul satului Ghidighici Victor DURBALĂ

14. Cu privire la asigurarea interimatului funcției de secretar al Consiliului sătesc Ghidighici.
Raportor - Mustuc Vasile, secretar al consiliului

   

cons publ

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items
   

Ghidighici in imagini

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 710-607
      + 373 22 710-252
Fax: +373 22 710-607
E-mail: primaria.ghidighici@gmail.com
Primar  |   Secretar   |   Organigrama   |   Consiliul local   |   Regulament   |   Noutăţi / Anunţuri   |   Rapoarte de activitate   |   Licitaţii şi achiziţii publice   |   Proiecte   |   Contacte   |  Personalităţi  |   Istoria satului   |   Galerie Foto  |   Galerie Video
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta