Meteo  

   

Serviciul de Asistența socială este o instituție bugetară a Ministerului Protecției Sociale a Familiei și Copilului, subordonată Primăriei satului Ghidighici.

         Misiunea sa este de a asigura activitatea de prevenire și intervenție primară pentru persoane singure și familiile aflate în dificultate.

         Scopul este îmbunătățirea calității vieților acelor categorii de beneficiari - persoane și familiile care din cauza unor factori de natură economică, fizică, psihologică sau socială, nu au posibilități să le asigure un nivel decent de viață.

Asistența socială locală se realizează prin acordarea de prestări sociale și oferă informații de servicii sociale.

         Principalele obiective:

-        Asigurarea serviciilor sociale de calitate, flexibil, respectând standarte generale în domeniu;

-        Informarea continuă abeneficiarilor referitor la serviciile și prestațiile sociale acordate;

-        Colaborarea cu instituții publice și ONG-uri în domeniu;

-     Implementarea măsurilor de prevenire a marginalizării sociale, a situațiilor de risc și a dependenței de fond de protecție socială;

-        Asigurarea realizării legislației privind protecția socială;

 -        Evidența beneficiarilor pe categorii;

-     Evaluarea și analiza, în caz de necesitate, a condițiilor locative și sociale de trai ale familiilor socio-vulnerabile;

-      Perfectarea actelor și completarea dosarelor beneficiarilor

-     Acordarea de sprijin la dezvoltarea serviciilor sociale din comunitate;

-   Acordarea de asistenţă persoane în etate, cu dizabilităţi, familiilor cu mulţi copii, mamelor solitare, tineri în situaţii de risc.

         Asistentul social comunitar

 • asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială;
 • identifică şi evaluează situaţia beneficiarului şi a familiei lui, deplasîndu-se în teren în cadrul vizitelor la domiciliu;
 • formulează problemele cu care se confruntă beneficiarul într-o anumită perioadă de timp, în anumite circumstanţe socio-economice şi stabileşte modalităţile de suport;
 • elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi familiei lui;
 • identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;
 • facilitează activitatea grupurilor de suport reciproc;
 • prestează servicii sociale primare;
 • propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;
 • evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente şi/sau iniţiază crearea de servicii sociale noi;
 • mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;
 • contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii;
 • stabileşte prioritatea sarcinilor, planifică şi organizează activitatea sa cu respectarea termenelor limită stabiliţi;
 • facilitează accesul beneficiarilor la prestații sociale;
 • execută alte sarcini specifice desemnate.

 

Contactați: s.Ghidighici, str. Alexei Mateevici 2 Telefon: 022-710-252

   

cons publ

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items
   

Ghidighici in imagini

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 710-607
      + 373 22 710-252
Fax: +373 22 710-607
E-mail: primaria.ghidighici@gmail.com
Primar  |   Secretar   |   Organigrama   |   Consiliul local   |   Regulament   |   Noutăţi / Anunţuri   |   Rapoarte de activitate   |   Licitaţii şi achiziţii publice   |   Proiecte   |   Contacte   |  Personalităţi  |   Istoria satului   |   Galerie Foto  |   Galerie Video
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta